Домски смештај одраслих и старих лица

Домски  смештај  је  услуга  социјалне  заштите  која  обезбеђује  становање,  задовољавање  основних  животних  потреба  и  здравствену  заштиту  корисника,  уколико  није  могуће  обезбедити  останак  у  подродици  или  породични  смештај.

 1. ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА  СМЕШТАЈ  У  УСТАНОВУ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ
 1. Фотокопија личне карте – уколико лична карта има чип неопходно је очитати податке
 1. Извод из матичне књиге рођених
 1. Очитани подаци са здравствене књижице
 2. Уверење о здравственом стању (изабрани лекар у Дому здравља)
 3. Уговор о доживотном издржавању ( уколико је потписан)
 4. Налаз психијатра са предлогом установе
 5. Прочитан снимак плућа
 6. Налаз интернисте
 7. Налаз инфектолога и серолошка анализа крви (ТПХ, Anti HIV, HCv, HbsAg)
 8. Чек од пензије
 1. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица
 2. Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности општине  Баточина

 

Напомена:  Захтев  за  смештај  се  подноси  у  писаној  форми  Центру  за  социјални  рад.

 

 1. ДОКУМЕНТА  ЗА  СМЕШТАЈ  У  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ  УСТАНОВУ 
 1. Фотокопија личне карте – уколико лична карта има чип неопходно је очитати податке
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Очитани подаци са здравствене књижице
 4. Уверење о здравственом стању (изабрани лекар у Дому здравља), а ако је лице дементно, доставити Извештај неуролога или психијатра
 5. Уговор о доживотном издржавању ( уколико је потписан)
 6. Чек од пензије
 7. Уверење  пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица
 8. Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности општине  Баточина