Корективни надзор над вршењем родитељског права

Корективни надзор над вршењем родитељског права обавља орган старатељства када доноси одлуке којима исправља родитеље у вршењу родитељског права.

У обављању корективног надзора орган старатељства доноси одлуке којима:

  1. упозорава родитеље на недостатке у вршењу родитељског права;
  2. упућује родитеље на разговор у породично саветовалиште или у установу специјализовану за посредовање у породичним односима;
  3. захтева од родитеља да положе рачун о управљању имовином детета.

У обављању корективног надзора орган старатељства покреће и судске поступке у складу са законом.

Меру упозорења родитеља на недостатке у вршењу родитељског права орган старатељства предузима када постоје недостаци у вршењу било ког права и дужности из законске садржине родитељских права. Ова мера Центра за социјални рад је најблажа мера којом се орган старатељства меша у вршење родитељског права. Мера упозорења би обухватала следеће: родитељима се скреће пажња на недостатке у вези запостављања школе, лоших навика детета или нередовног извршавања обавезе издржавања.

Мера упућивања родитеља у установу на разговор у породично саветовалиште или другу установу специјализовану за посредовање у породичним односима је посебна мера органа старатељства, која се примењује само ако претходна мера упозорења не даје жељене резултате, те родитељи не исправе недостатке у вршењу родитељских права након мере упозорења. Сврха мере упућивања родитеља у установу на разговор у породично саветовалиште или другу установу је да се родитељима укаже на недостатке у старању о детету, те да се помоћу стручног савета и помоћи лица из специјализованих установа помогне родитељима да исправе недостатке око вршења родитељског права.

Ако ова мера не донесе најбоље за дете у смислу старања родитеља, Центар за социјални рад може да покрене судски поступак уколико се утврди да постоје разлози предвиђени у закону за покретање судских поступака (поступак за уређење питања вршења родитељског права, поступак за лишење родитељског права, поступак за изрицање мера за заштиту од насиља у породици).