Oдређивање личног имена детета

Име детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, ако у законом одређеном року нису одредили име детету, ако не могу да постигну споразум о имену детета, односно ако су одредили погрдно име, име којим се вређа морал или име које је у супротности са обичајима и схватањима средине.

Презиме детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, односно ако не могу да постигну споразум о презимену детета.

 

Документација за одређивање личног имена:

 

  1. Фотокопија личне карте мајке
  2. Извод из матичне књиге за дете без имена и презимена
  3. Извод из матичне књиге за мајку детета (не старији од 6 месеци)
  4. Ако је дете са утврђеним очинством- фотокопија личне карте оца
  5. Извод из матичне књиге венчаних родитеља (не старији до 6 месеци)